čepčius

čepčius
čẽpčius (l. czepiec, brus. чэпeц) sm. (2), čèpčius (2) 1. SD35, Lex91, R, [K] ištekėjusių moterų seniau nešiota kepuraitė: Kasdieninės kepurėlės, vadinamos čepčiukais, čepčiais arba koptūrėliais, buvo mezgamos kabliuku arba pinamos iš baltų lininių, pirktinių vilnonių ar medvilninių siūlų . Jaunamartei pirmaryčiu ant čepčiaus raudoną uždeda gobtūrą aksomo arba štopo J. Mūsų senė dar čẽpčių nešioja Rmš. Toj yra ženota, žiūrėk – čẽpčių nešioja Btr. Motulė be savo čẽpčiaus kojos iš namų nekelia Krok.šiaip kokia kepurė be snapelio: Užsidėjęs su tokiu čèpčium – visai netinka Gs. 2. toks galvos aprišalas, nuometas: Ir apjuosė juos juosta, ir užrišo jiemus čepčius BB3Moz8,13. 3. susinarplioję siūlai; susivėlę plaukai, vilnos: Taip sutaršė vaikai siūlus, kad vieni čẽpčiai pasidarė Kur. Jo plaukai susivėlę kaip čẽpčius, negalima nė išdraskyt Kkl. Vilnose rasta pelių, tai kad suduota čẽpčiais, sunku bus ir iškaršt Slk. Ir menkoj saulės kaitroj įdžius molis kaip čẽpčius Km. ^ Kad sudygo – kaip čẽpčius (labai tankiai) Trgn. 4. Erž taukai ant pilvo, taukinė: Šiemet riebios avys – čẽpčius kaip įsnauja Ll. Čepčiaus plėvė (Omentum majus) .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • karnetas — ×karnètas (l. kornet) sm. (2); Kos212 psn. 1. ištekėjusių moterų kepuraitė, čepčius, čipkas: Segs vainikėlį, dės karnetėlį JD1502. Čepčius su plačiu viršumi bus karnetas J. Vakar buvau su žalia rūtele, o jau nūnai po margais karnetėliais TŽII233 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • čipkas — čìpkas sm. (2) 1. Ant žr. čepčius 1: Po praustuvių nuims tau čìpką su žaliu rūtų vainikėliu Pšl. Nuims tau vainikėlį nuo gelsvų kaselių, uždės čipkelį kaip kepurėlę NS523. Linksmumas, gražumas žalio vainikėlio, kamgi ėmei, mergytėle, baltą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šepšis — 1 šẽpšis sm. (2) Š, KŽ, Ms, Slnt žr. čepčius: 1. BzF182, MitII335(Klp), ArChXVI606, KŽ, Dov, Plik Dabar esmi po šepšelio, po balto raištelio KlpD18. Yr žiedelis auksinėlis, ant piršto užmautas, tur šepšelį šilkinėlį, ant galvos uždėtą KlvD135. 2 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • plebonystė — plebonỹstė sf. (2) žr. klebonystė 1: Ir užrišk jiemus čepčius, idant anys plebonystę turėtų amžinu būdu BB2Moz29,9. Šitų keturių daiktų jūs gerai dabokitės apė plebonystės urėdą BPII51 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užrišti — užrišti, ùžriša, o (ùžrišė) 1. tr. apsukus, uždėjus priveržti: Už ragų jaučiui užùrišta, ir vedžioja Pb. Ažrišk virvę až ragų ir veskis Ds. An kaklo jaučiui žùriša ir aria Rod. Inspaudžia gerai [kartį ant vežimo] ir žùriša Pls. Suriši tris… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • čapčius — ×čãpčius sm. (2) žr. čepčius 1: Čãpčiaus platus viršus J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • čepečius — ×čepečius sm. žr. čepčius 2: Išrišk jiemus čepečius BB2Moz29,9 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • čepčikas — sm. EncV1090, Sv žr. čepčius 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • čepčiokas — čepčiõkas sm. (2) žr. čepčius 1: Čepčiokėlis sunkus, nes jis labai tankus, ant mano galvelės kaip girios lauželis LTR(Zp) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • čepčiukas — čepčiùkas sm. (2) žr. čepčius 1: Nupuolė nuo galvos čepčiùkas Rdm. Kaip pabudau, ir neradau po galvele čepčiukė̃lio Lp. Kad aš gėriau, pasigėriau, po galvele čepčiukėlį pasidėjau LTR(Br) …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”